Vacatures

Verpleegkundige

De Verpleegkundige…

werkt op de locatie Molenstaete individueel in een kleinschalige woonomgeving en levert een eigen aandeel aan goede zorg. De Verpleegkundige stimuleert, ondersteunt of biedt hulp bij zelfredzaamheid op lichamelijk en psychosociaal gebied door o.a.:

  • te ondersteunen bij de persoonlijke basiszorg van de bewoner/zorgvrager.
  • verpleegtechnisch te handelen.
  • de bewoner/zorgvrager te begeleiden op psychosociaal gebied en zingeving.
  • te ondersteunen van de zorgvrager en diens familie bij het voeren van de regie over het eigen leven (zelfmanagement).
  • preventie toe te passen door het geven van voorlichting, advies en instructie.
  • het organiseren van zorg.
  • bij te dragen aan het bevorderen van kwaliteit van zorg op de afdelingen en tevens als lid van de vakgroep verpleegkundigen van deBreedonk.
  • actief bij te dragen aan de ontwikkeling van zelfsturende teams op de locatie.

 De verpleegkundige betrekt het sociale netwerk en de omgeving van de zorgvrager bij de zorgverlening.Bekijk hier de volledige vacature

Terug naar de vorige pagina