Mastbos

deBreedonk locatie Mastbos is een modern woon- zorgcentrum voor ouderen gelegen aan de zuidrand van Breda. Er zijn 72 verzorgingsplaatsen, verdeeld over 70 eenpersoonsappartementen. Tevens zijn er twee appartementen waarin men tijdelijk verzorgd kan worden met een eerstelijnsverblijf indicatie (ELV).

Wij bieden lichamelijke verzorging en lichte verpleging. Wij helpen u met de dagelijkse levensverrichtingen, zoals opstaan, naar bed gaan, aan- en uit­kleden, wassen, etc. Dit alles doen wij op een manier waarbij u zo veel mogelijk zelfstandig blijft. Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel.

Daarnaast bieden wij huisvesting. Wij zorgen voor algemeen onderhoud en schoonmaak. Ook zorgen wij voor warme maaltijden (meer­keuze menu) en koffie en thee. Als u dat wenst, verzorgen wij uw was. Ook waken wij over uw veiligheid door ruim aandacht te besteden aan inbraakbeveiliging en brandpreventie.

Aanpalend aan deBreedonk locatie Mastbos is nog een 40-tal moderne serviceappartementen gebouwd waar door ons zorg en diensten worden geleverd.