Molenstaete

Molenstaete. Uniek wonen. Omgeven door groen.

Molenstaete is een unieke woonplek midden in de ruim opgezette woonwijk Brabantpark in Breda en omvat in totaal 12 zorgwoningen, 10 koopappartementen, 58 huurappartementen en een woonvorm voor acht jongvolwassenen met een lichtverstandelijke beperking.
Verdeeld over 12 zorgwoningen in drie gebouwen biedt Molenstaete ruimte voor 72 bewoners met dementie, onder 24-uurs begeleiding. De zes bewoners van een woning vormen samen zo veel mogelijk een gewoon huishouden. Zo wordt er gekookt en samen gegeten. Ook is er tijd voor ontspanning: samen de krant lezen, tv kijken of een spelletje spelen. Familie, vrienden en vrijwilligers zijn welkom om aan deze activiteiten deel te nemen en sterker nog, hun inbreng is onmisbaar. Het uitgangspunt hierbij is dat de bewoners, binnen de eigen mogelijkheden en wensen, zo veel mogelijk het dagelijks leven leiden. Er is aandacht voor ieder individu, zodat elke bewoner een veilig en warm thuis ervaart en op een aangename wijze de dag doorbrengt. Elke bewoner heeft een eigen zit-slaapkamer en in iedere woning is een grote gezamenlijke huiskamer met keuken.

Het complex Molenstaete omvat tevens 10 koopappartementen en 58 huurappartementen verdeeld over 4 gebouwen. Deze appartementen worden verkocht en verhuurd door Laurentius en, indien er sprake is van een zorgvraag, ontvangen de bewoners zorg van het thuiszorgteam van Stichting deBreedonk. Voor 2 gebouwen bestaande uit 31 woningen heeft u een CIZ- indicatie nodig. De toewijzing gaat op basis van zorgzwaarte. Als u interesse hebt in een van deze aanleunwoningen, dan kunt u zich inschrijven bij Klik voor Wonen. Alle informatie vindt u op de website: https://www.klikvoorwonen.nl/informatie/aanleunwoningen. Daar is ook het aanvraagformulier voor deze aanleunwoningen te vinden.

Op het terrein is tevens Stichting Woonvorm Breedeley gelegen. Dit is een initiatief van ouders van jong-volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Ter aanvulling op wat deze mensen zelf kunnen, zorgt een apart team van Stichting deBreedonk voor ondersteuning op gebied van zorg- en dienstverlening. Meer informatie over Breedeley kunt u vinden op de website http://www.breedeley.nl.

Alle bewoners kunnen  – indien gewenst – gebruikmaken van diverse voorzieningen, zoals het Grand Café en een beautysalon.

Voor meer informatie over Molenstaete kunt u zich wenden tot het Client Service Bureau (CSB). Het CSB is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 076-5609009. Per e-mail kunt u het CSB dagelijks bereiken op csb@breedonk.nl.

Voor meer informatie over dementie verwijzen wij u graag naar www.dementiezorg.nl.