Clientenraad en Familieraad

De familieraad vertegenwoordigt de bewoners van Molenstaete kleinschalig wonen, mensen met dementie. Deze raad wordt gevormd door een aantal verkozen contactpersonen van de bewoners. De naam familieraad is gekozen vanwege het feit, dat de cliënten van Molenstaete niet meer bij machte zijn hun belangen zelfstandig te behartigen. De familieraad heeft als taak om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners te behartigen. Overigens heeft de familieraad dezelfde juridische status als een cliëntenraad.


De huidige familieraad is formeel in 2012 opgericht middels het instellingsbesluit, getekend door de bestuurder van Stichting deBreedonk en de voorzitter van de familieraad.


Wilt u meer informatie over de familieraad, wilt u bijvoorbeeld lid worden, of heeft u een vraag of opmerking welke u wilt bespreken? Neem dan eens een kijkje op www.familieraadmolenstaete.nl.