Geschiedenis

Stichting deBreedonk is een voortzetting van Stichting Bejaardentehuis "Huize De Breedonk", die op haar beurt is ontstaan uit de bejaardenverzorging van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Breda. Deze Diaconie heeft in 1938 het door haar tot dan toe geëxploiteerde Bestedelingenhuis gesloten. In 1968 is aan de Willem van Oranjelaan een verzorgingshuis verrezen. In dit gebouw was plaats voor 188 cliënten.

In 1995 is besloten om nieuwbouw te plegen en ook om zorg aan huis te gaan bieden. Hiertoe werden 68 van de 188 plaatsen omgezet om zorg aan huis te gaan bieden in woon-zorgcomplex Heksenwiel. Dit complex is gelegen in de wijk "de Haagse Beemden" in Breda-Noord. In het complex wordt door deBreedonk thuiszorg geleverd.

De reeds eerder genoemde nieuwbouw is in 1999 gereed gekomen en is direct aan het Mastbos gelegen, met als bezoekadres Willem van Oranjelaan 17, Breda. Er zijn 90 verzorgingsplaatsen, verdeeld over 89 éénpersoonsappartementen en 1 tweepersoonsappartement. Tevens zijn er drie appartementen waarin men tijdelijk verzorgd kan worden; de Kortdurende Opname Kamers (KDO). Aanpalend aan deBreedonk locatie Mastbos is nog een 40-tal moderne serviceappartementen gebouwd waar door ons zorg en diensten worden geleverd.

In het jaar 2000 is een aanzet gemaakt om te komen tot de bouw van een psychogeriatrisch verpleeghuis nieuwe stijl. Dat wil zeggen; een verpleeghuis waar cliënten worden verpleegd in een kleinschalige setting. Het verpleeghuis, met een capaciteit van 72 plaatsen, is in 2010 gerealiseerd aan de zuidzijde van de wijk Brabantpark en wel aan het Pels Rijckenpark te Breda. Op dezelfde locatie is een woning voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking, mogelijk gemaakt in samenwerking met stichting Woonvorm Breedeley.

Naast het verpleeghuis zijn op deze locatie ook 68 koop- en huurappartementen gebouwd. Bewoners van deze appartementen kunnen, indien gewenst, gebruik maken van onze professionele diensten op het gebied van welzijn en huishoudelijke zorg. Het totale complex heet Molenstaete. Voor meer informatie over de koop- en huurappartementen kunt u kijken op de website van Laurentius.