Indicatiestelling

Om voor verzorging in aanmerking te komen heeft u een indicatie voor ‘verblijf en verzorging’ nodig (in termen van een Zorgzwaartepakket). De aanmelding voor uw indicatiestelling verloopt via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op WLZ-zorg (Wet Langdurige Zorg). Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Om WLZ-zorg te krijgen heeft u altijd een indicatie nodig. Dit is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel.

Nadat het CIZ een indicatie heeft afgegeven, komt u op de wachtlijst van de instelling van uw keuze te staan. Om tot een keuze te komen kunt u een afspraak maken voor een rondleiding op de locatie Mastbos en Molenstaete met onze medewerkers van het Cliënt Service Bureau. U kunt op dat moment ook allerlei andere informatie krijgen over het woon-, zorg- en leefklimaat in deBreedonk.