Indicatiestelling

Om voor kleinschalig wonen in aanmerking te komen heeft u een indicatie voor ‘verblijf en behandeling PG’ nodig (in termen van een Zorgzwaartepakket). Deze indicatie wordt afgegeven door het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling). Dit bureau is onder andere gevestigd in Breda en is onafhankelijk.

Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op WLZ-zorg (Wet Langdurige Zorg). Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Om WLZ-zorg te krijgen heeft u altijd een indicatie nodig. Dit is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U kunt zich, eventueel via uw huisarts, bij deze instantie melden als een indicatie nodig is.

Nadat het CIZ een indicatie heeft afgegeven, komt u op de wachtlijst van de instelling van uw keuze te staan. Om tot een keuze te komen kunt met onze medewerkers van het Cliënt Service Bureau een afspraak maken voor een rondleiding op de locatie Molenstaete. U kunt op dat moment ook allerlei andere informatie krijgen over het woon-, zorg- en leefklimaat in deBreedonk.