Jaarstukken en rapporten

Jaardocument
Het CIBG is een agentschap van het ministerie van VWS en verzamelt, verwerkt en levert (gecertificeerde) gegevens uit. Zo voorziet het CIBG in de behoefte om gegevens op een betrouwbare manier vast te leggen en te kunnen raadplegen.
Op de internetpagina van het CIBG kunt u onder de instellingsnaam `deBreedonk` ons jaardocument Maatschappelijke Verantwoordiging raadplegen.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
De inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) voert incidenteel inspectiebezoeken uit. De rapporten kunt u lezen op de website van IGZ, onder de zoekterm `deBreedonk`

Melden van calamiteiten
Wanneer er zich een calamiteit voordoet, melden wij dit zelf bij de inspectie. Zorg is immers mensenwerk. 


Externe audit
Jaarlijks vindt er een ISO 9001:2008  audit plaats. In de ISO wordt het continue systeem van kwaliteit in kaart gebracht.
Op 3 oktober jl. heeft de externe auditor weer een bezoek gebracht aan deBreedonk voor een externe audit kwaliteit.
Het NEN-EN ISO Certificaat hebben we weer behaald!


Statuten
Op 14 september 2015 zijn de statuten van Stichting deBreedonk gewijzigd. U treft de statuten aan via de volgende link: statuten Stichting deBreedonk.