Jaarstukken en rapporten

Jaardocument
Het CIBG is een agentschap van het ministerie van VWS en verzamelt, verwerkt en levert (gecertificeerde) gegevens uit. Zo voorziet het CIBG in de behoefte om gegevens op een betrouwbare manier vast te leggen en te kunnen raadplegen.
Op de internetpagina van het CIBG kunt u onder de instellingsnaam `deBreedonk` ons jaardocument Maatschappelijke Verantwoordiging raadplegen.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
De inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) voert incidenteel inspectiebezoeken uit. De rapporten kunt u lezen op de website van IGZ, onder de zoekterm `deBreedonk`

Melden van calamiteiten
Wanneer er zich een calamiteit voordoet, melden wij dit zelf bij de inspectie. Zorg is immers mensenwerk. 


Externe audit
Jaarlijks vindt er een ISO 9001:2008  audit plaats. In de ISO wordt het continue systeem van kwaliteit in kaart gebracht.
Op 3 oktober jl. heeft de externe auditor weer een bezoek gebracht aan deBreedonk voor een externe audit kwaliteit.
Het NEN-EN ISO Certificaat hebben we weer behaald!


Statuten
Op 14 september 2015 zijn de statuten van Stichting deBreedonk gewijzigd. U treft de statuten aan via de volgende link: statuten Stichting deBreedonk.


Personele samenstelling van deBreedonk
Het kwaliteitskader V&V verzoekt zorginstellingen om met ingang van 1 juli 2017 de personeelsbezetting op de website te publiceren.

Stand van zaken per 1 juni 2017

Functie/niveau

Aantal medewerkers

Zorghulp / HH / niveau 1

14

Helpende / niveau 2

34

Verzorgende IG / EVV / niveau 3

111

Verpleegkundige / niveau 4

9

Verpleegkundige / niveau 5

4

Overig

38

Vrijwilligers

98

Leerlingen

10

Stagiaires

11

Totaal

329In- en uitstroom medewerkers 2016
Instroom 40 medewerkers
Uitstroom 68 medewerkers