Opnameprocedure

Als iemand in deBreedonk wil wonen, komt hij op de wachtlijst. Er is hier (vaak) een rondleiding aan vooraf gegaan. Zodra er bij ons een appartement beschikbaar komt en u staat op deze wachtlijst, dan kunt u benaderd worden voor opname. Onze medewerkers nemen telefonisch contact met u op en maken een afspraak met u.

De zorg en huisvesting worden vergoed via de WLZ (Wet Langdurige Zorg), waarvoor een eigen bijdrage geldt. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. De inning van de eigen bijdrage loopt via het CAK (Centraal Administratie Kantoor)