Opnameprocedure

Als u in Molenstaete wilt wonen, wordt allereerst nagegaan of u beschikt over een juiste indicatie en een Bopz-verklaring . Als het papierwerk in orde is, komt u op de wachtlijst. Zodra er een kamer beschikbaar komt in een van onze 12 woningen en u staat op deze wachtlijst, dan kunt u benaderd worden voor opname. Onze medewerkers nemen telefonisch contact met u op en maken een afspraak met u.

De zorg en huisvesting worden vergoed via de WLZ (Wet Langdurige Zorg), waarvoor een eigen bijdrage geldt. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. De inning van de eigen bijdrage loopt via het CAK (Centraal Administratie Kantoor).