Privacy Statement

Indien u door middel van een e-mail of invulformulier gegevens aanvraagt, dan worden deze gebruikt om met u in contact te treden. Indien u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt, kan het gebeuren dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch benaderd wordt.

Stichting deBreedonk zal door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden.

Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan verzoeken wij u dit per brief, fax, of e-mail kenbaar te maken via:

Stichting woon-zorgcentrum deBreedonk
Willem van Oranjelaan 17
4837 AJ  BREDA
T: +31 (0)76-565 42 50
F: +31 (0)76-560 99 90
info@breedonk.nl