Tijdelijke opname

Binnen deBreedonk locatie Mastbos zijn twee kamers voor EersteLijnsVerblijf  (ELV) aanwezig. De woon-/slaapkamers zijn voorzien van meubilair en beschikken over een keuken en badkamer.

U kunt maximaal 3 maanden verblijven in een ELV  kamer.

Met ingang van 2017 zal het EersteLijnsVerblijf (ELV) onder de Zorgverzekeringswet vallen.
De aanmelding voor deze kamers verloopt via uw eigen huisarts. In overleg met andere betrokken zorgverleners.
Vervolgens wordt het Cliënt Service Bureau benaderd door de huisarts (of het ziekenhuis indien van toepassing)  voor een kortdurende opname en bekijkt of dit mogelijk is.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Cliënt Service Bureau.