Uw zorg in onze instelling

WLZ
Vrijwel altijd verblijft u in onze instelling op basis van een door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgegeven indicatie. Hierin is, op basis van uw zorgbehoefte, een zogeheten zorgzwaartepakket benoemd. Jaarlijks stelt het zorgkantoor per zorgzwaartepakket vast wat de vergoeding is die deBreedonk ontvangt. Dit is een vast bedrag per dag, waarvoor wij u zorg en verblijf bieden. Indien u verpleeghuiszorg krijgt in onze locatie Molenstaete, ontvangen we ook een vast bedrag per dag voor uw behandeling.

Deze bedragen declareren wij bij het zorgkantoor. Daarbij wordt getoetst of wij het juiste bedrag declareren en of we dat doen over de juiste periode.

deBreedonk is verplicht om uit deze vergoeding alle zorg, behandeling en verblijf, waarop u op basis van uw indicatie recht heeft, te financieren.

De overheid heeft bepaald dat iedereen die WLZ-zorg ontvangt een eigen bijdrage is verschuldigd. Deze eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit gebeurt mede op basis van uw inkomen en vermogen. Klik hier om uw eigen bijdrage te berekenen.

Dit zijn uiteraard privégegevens. U ontvangt dan ook zelf en rechtstreeks van het CAK de vaststelling van uw eigen bijdrage. Het CAK brengt die eigen bijdrage rechtstreeks bij u in rekening. Dit houdt in dat deBreedonk de hoogte van uw eigen bijdrage niet kent en ook niet betrokken is bij de betaling. Wij ontvangen hierover geen informatie vanuit het CAK.

Waar heeft u recht op?
Voor zaken waarop u op basis van de WLZ recht heeft, brengt deBreedonk u uiteraard niets in rekening. Dit betreft bijvoorbeeld de verzorging, verpleging en de kosten van voeding en energie. Bij verpleeghuiszorg komen daar de kosten van de behandeling van de ziekte of aandoening waarvoor u een indicatie heeft ontvangen bij.

Verdere informatie met betrekking tot de aanspraak op basis van de WLZ kunt u vinden op de site van het Zorginstituut.

Daarnaast biedt deBreedonk een aantal aanvullende diensten en voorzieningen aan. U bent niet verplicht hiervan gebruik te maken. De kosten van deze aanvullende diensten worden maandelijks door deBreedonk aan u gefactureerd. Betaling is mogelijk via een automatische incasso. Klik hier voor het actuele overzicht over deze aanvullende diensten.

 

ELV
Deze regeling maakt het mogelijk om voor een periode van maximaal enkele maanden in deBreedonk te verblijven, bijvoorbeeld in verband met een voorafgaande ziekenhuisopname. Uw huisarts draagt zorg voor het aanvragen van deze indicatie.

Vanaf 1 januari 2017 valt de ELV onder de Zorg Verzekerings Wet (ZVW).