Vrienden van deBreedonk

Samen iets leuks ondernemen, het huis gezellig inrichten of een dagje erop uit...dit zijn de extraatjes die het leven voor iedereen aangenamer maken. Helaas is er in de zorgcentra en verpleeghuizen in Nederland nauwelijks budget om iets extra`s te doen omdat de kosten niet worden vergoed door de overheid. Dit is de reden dat Stichting Vrienden van deBreedonk is opgericht.

Stichting Vrienden van deBreedonk is een zogenaamde steunstichting die is opgericht in 1989. Deze stichting heeft ten doel “het bevorderen van het welzijn van bewoners van woon-zorgcentrum deBreedonk en de daarmee verbonden service-appartementen en het welzijn van andere ouderen die op enigerlei wijze gebruik maken van de diensten van voornoemde stichting. Voorts ook het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”. Aldus de officiële tekst uit de statuten van deze stichting.

Stichting Vrienden van deBreedonk kan worden vergeleken met een bloedbank. Deze kan niet zonder donoren. Alleen als bewoners, hun familie, kennissen en anderen bereid zijn om een bijdrage te leveren, kan deze stichting zijn goede werk blijven doen.

Wat dit werk dan is, zult u zich afvragen? Wel, er wordt extra geld beschikbaar gesteld voor doelen die niet meer kunnen dan wel mogen worden bekostigd uit de middelen die vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van bijzondere materialen voor de knutselaars, de aanschaf van  grootletterboeken, het organiseren van een grootse evenementendag etcetera. Kortom: al datgene dat wat "jus" kan gieten over de dagelijkse activiteiten in het leven van met name ouderen, die aan de zorgen van Stichting deBreedonk zijn toevertrouwd.

Het leveren van enig support aan deze steunstichting in de vorm van een donatie, éénmalig of periodiek, wordt dan ook bijzonder gewaardeerd. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL05INGB0006693900 ten name van Stichting Vrienden van deBreedonk te Breda.

Mocht u verdere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met ons directiesecretariaat, telefoonnummer 076-5609017.