Wat is wonen in een zorgcentrum?

Wij bieden lichamelijke verzorging, lichte verpleging en helpen u zo nodig met de dagelijkse levensverrichtingen, zoals opstaan, naar bed gaan, aan- en uit­kleden, wassen, etc. Ook helpen wij bij de aanschaf of huur van hulpmiddelen. Dit alles doen wij in overleg met u en op basis van de aan u gegeven zorgindicatie.

Wij hebben vraaggestuurde zorg hoog in het vaandel staan. Er wordt goed en regelmatig geluisterd en gekeken naar de wensen en behoeften van iedere afzonderlijke cliënt. Afspraken die met u worden gemaakt, worden genoteerd in een zorgleefplan. Dat plan komt in uw bezit zodat u het zelf na kunt lezen. Indien u meer zorg en/of dienstverlening wilt ontvangen die uitgaat boven de indicatie die u heeft gekregen, dan kunnen wij voor u een passende aanbieding maken.

Binnen onze professionele opvattingen en mogelijkheden wordt er alles aan gedaan om aan uw wensen en behoeften tegemoet te komen. Ook uw persoonlijke levensverhaal speelt een cruciale rol in de manier waarop het zorg- en dienstenpakket met u wordt samengesteld en in de wijze waarop onze medewerkers u ondersteunen en begeleiden.

Een ander belangrijk aandachtspunt binnen deBreedonk is dat de zorg en dienstverlening zoveel mogelijk geïntegreerd en samenhangend wordt aangeboden. Dat betekent dat alle aspecten van wonen, zorg en welzijn door de medewerkers in de dagelijkse praktijk met elkaar worden verbonden. Ook de mantelzorg en het vrijwilligerswerk worden hierin zo nodig betrokken.